• darkblurbg
    Boendermaker Letselschade Advocatuur
    Gravelandseweg 131 Letselschade
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Hier treft u de privacyverklaring van BLSA aan: privacyverklaring

Een betrokkene heeft het recht BLSA te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met BLSA door een e-mailbericht te sturen naar y.boendermaker@blsa.nl of info@blsa.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop BLSA persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met BLSA door een e-mailbericht te sturen naar info@blsa.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).