• darkblurbg
    Boendermaker Letselschade Advocatuur
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Overlijdensschade 

Als bij een ongeval iemand komt te overlijden, dan is de veroorzaker van dat ongeval verantwoordelijk om de schade te vergoeden. Net als bij letselschade is er meestal een verzekeraar die de schade vergoed. De schadevergoeding bij overlijdensschade is beperkt tot specifiek in de wet genoemde schadeposten. Het gaat om vergoeding van:

  1. de kosten van gederfd levensonderhoud;
  2. de kosten van de begrafenis;
  3. kosten van derden als gevolg van het overlijden, waaronder de advocaat, notaris, etc. 
  4. wettelijke rente

Onder gederfd levensonderhoud wordt onder andere gemis aan inkomen verstaan. Daarnaast gaat het om schade als gevolg van kinderopvang en opvoeding. Niet alle nabestaanden kunnen hun schade vergoed krijgen. Het gaat om specifiek in de wet genoemde personen, zoals echtgenoten, geregistreerde partners, mensen met wie een gemeenschappelijke huishouding werd gevoerd en kinderen. In Nederland is het nog niet mogelijk om affectieschade vergoed te krijgen. Een wetsvoorstel om dat mogelijk te maken is in behandeling.