• darkblurbg
    Boendermaker Letselschade Advocatuur
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wat is Letselschade 

Letsel kan ontstaan door verschillende oorzaken. U kunt bijvoorbeeld betrokken raken bij een verkeersongeval, een ongeval op uw werk krijgen, of het slachtoffer worden van een medische fout. In alle gevallen zijn de gevolgen vaak groot. Een ongeval zet het leven van een slachtoffer en zijn familie op zijn kop. Als er iemand aansprakelijk is voor het ongeval, dan moet die in ieder geval de schade vergoeden. Bijstand door een advocaat is dan vaak noodzakelijk en kost u niets als de aansprakelijk is erkend. U kunt als slachtoffer voor de beste dienstverlening kiezen, zonder dat het u iets extra's kost. U kunt namelijk voor een LSA-advocaat kiezen (zie ook werkwijze en kosten). 

Het belangrijkste bij een letselschadezaak is dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen om de kans op herstel te vergroten. Het gaat in eerste instantie dan ook om zogenaamde herstelgerichte dienstverlening. De verzekeraar is verplicht zo veel als mogelijk mee te werken en bij te dragen aan het herstel. Naast de herstelgerichte dienstverlening is de verzekeraar natuurlijk verplicht de schade te vergoeden. Dat betekent dat de verzekeraar de schade die wordt geleden als voorschot moet betalen. Het is van belang om alle bewijzen van de schade te bewaren, zoals bonnetjes, facturen, etc. De schade die voor vergoeding in aanmerking kan komen is divers. Het gaat onder meer om verlies aan inkomen, kosten voor huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid en smartengeld.

Verkeersongeval

Als u betrokken raakt bij een ongeval buiten uw schuld, dan heeft u een claim op de verzekeraar van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt. Dat is de zogenaamde WAM-verzekeraar. De veroorzaker van het ongeval heeft met de afhandeling van deze zaak dan niets meer te maken. In sommige gevallen wordt de veroorzaker nog wel strafrechtelijke vervolgd, maar daar staat de afhandeling van de schade los van. U kunt de schade aan uw auto vorderen en de schade die u lijdt als gevolg van uw letsel. 

Ook als u zelf het ongeval veroorzaakt heeft, kunt u uw schade mogelijk vergoed krijgen. Daarvoor is noodzakelijk dat u een aparte verzekering heeft afgesloten: de schade verzekering voor inzittenden (SVI). Op uw polisblad van uw autoverzekering vindt u terug of u deze verzekering heeft afgesloten. 

Bedrijfsongeval of schade tijdens het werk (burn-out, overbelasting, RSI)

Werknemers worden beschermd als zij in de uitoefening van hun werkzaamheden schade hebben opgelopen. De schade kan zijn ontstaan door een ongeval op het werk, maar ook door slechte werkomstandigheden. Als werknemer moet u aantonen dat u schade heeft geleden tijdens het werk. Als u daarin slaagt, dan moet de werkgever bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan. Dat is vaak een onmogelijke opgave. Bij arbeidsgerelateerde schade is de werkgever dan ook meestal aansprakelijk. 

Medische fout

Een behandeling in het ziekenhuis gaat gelukkig meestal goed, maar niet altijd. Als een arts of verpleegkundige een fout maakt, dan kunnen de gevolgen vaak ernstig zijn. Het ziekenhuis is dan aansprakelijk voor de schade omdat ze de zogenaamde geneeskundige behandelingsovereenkomst niet goed zijn nagekomen. Bij medische aansprakelijkheid draait het vaak om de discussie of er sprake is geweest van een fout of van een complicatie. Om die vraag te beantwoorden zal er een deskundige moeten worden ingeschakeld. 

Mishandeling

Mensen zijn hun emoties soms niet de baas. Een rake klap kan veel ellende veroorzaken. Ook in dat geval moet de aansprakelijke partij de schade vergoeden.